Witamy na Stronie Urzędu Gminy Iwanowice. Zapraszamy do zapoznania sie z serwisem.

więcej-->
 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwanowice podzielony jest na część graficzną i część opisową. Pod spodem znajdują sie odnośniki do postrzególnych części planu. W części graficznej są do wyboru 3 możliwości wyświetlenia: całości albo poszczególnych sołectw w formie html (tylko część wsi) lub jpg. Wyświetlenie poszczególnych sołectw oddzielnie pozwala na zobaczenie numeru działki, takiej możliwości nie ma przy odnośniku do całej Gminy. W dolnej części strony znajduje się legenda oraz wniosek o wypis i wyrys z MPZP.

Uwaga !!! Stan podziałów działek jest na 1999 rok.   I

 Część opisowa dla sołectwa Domiarki
 Część opisowa dla sołectwa Lesieniec
 Część opisowa dla sołectwa Poskwitów
 Część opisowa dla sołectwa Sułkowice
 Część opisowa dla sołectwa Zalesie
 Część opisowa dla pozostałych sołectw (Biskupice, Celiny itd.)

 Część graficzna sołectwa Biskupice (jpg 2,7 MB)
 Część graficzna sołectwa Celiny (jpg 4,7 MB)

 Część graficzna sołectwa Damice (jpg 6,1 MB)

 Część graficzna sołectwa Domiarki (jpg 1,4 MB)

 Część graficzna sołectwa Grzegorzowice Małe (jpg 3,6 MB)

 Część graficzna sołectwa Grzegorzowice Wielkie (jpg 3,7 MB)

 Część graficzna sołectwa Iwanowice Dworskie (jpg 4,1 MB)

 Część graficzna sołectwa Iwanowice Włościańskie (jpg 5,2 MB)

 Część graficzna sołectwa Lesieniec (jpg 3,3 MB)

 Część graficzna sołectwa Poskwitów (jpg 3,9 MB)

 Część graficzna sołectwa Przestańsko (jpg 2,4 MB)

 Część graficzna sołectwa Sieciechowice (jpg 5,9 MB)

 Część graficzna sołectwa Sułkowice (jpg 4,2 MB)

 Część graficzna sołectwa Widoma (jpg 3,5 MB)

 Część graficzna sołectwa Władysław (jpg 3,7 MB)

 Część graficzna sołectwa Zagaje (jpg 2,3 MB)  Część graficzna dla sołectwa Narama (html) (jpg 6,35 MB)
 Część graficzna dla sołectwa Żerkowice (html)(jpg 3,61 MB)

 Część graficzna dla sołectwa Krasieniec Zakupny (html)(jpg 4,63 MB)

 Część graficzna dla sołectwa Krasieniec Stary (html),  (jpg 3,44 MB)

 Część graficzna dla sołectwa Maszków (html),  (jpg 7,42 MB)
 Część graficzna dla sołectwa Zalesie (html),  (jpg 4,19 MB)

 


 Część graficzna dla całej Gminy , jpg (9,5 MB)

Legenda do części graficznej

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego MPZP


Strona główna Wójt Gminy Urząd Gminy Rada Gminy
Copyright 2007 Gmina Iwanowice
wykonanie strony: Michał Bizoń